เชิญเข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่ “แรลลี่อันดามันสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1”

ด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกลุ่มอันดามัน (ภูเก็ต-พังงา-กระบี่) ได้กำหนดจัดแข่งขันแรลลี่ “แรลลี่อันดามันสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1” ขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2560 เส้นทางกระบี่-พังงา (เขาหลัก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสในจังหวัดพังงา และเชื่อมสัมพันธไมตรีในหมู่สมาชิกกลุ่มอันดามัน ทั้งภายในและภายนอกสมาคมฯ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยกำหนดผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2 ท่าน ค่าสมัครทีมละ 3,500.-บาท (รวมห้องพัก 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน, อาหาร 3 มื้อ, และกิจกรรมตลอดเส้นทาง)

พร้อมนี้ สมาคมฯ ได้แนบใบสมัครมายังเพื่อนสมาชิกและครอบครัว หากท่านสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ก็สามารถจัดส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าสมัครได้โดยตรงที่ สำนักงานสมาคมฯ เลขที่ 289/22 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075-623944 โทรสาร 075-623955 E-mail : krabihoteltourism@gmail.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (รับจำนวนจำกัด 30 ทีม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขันข้างต้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเหมือนเช่นเคย จึงขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s