ม.44 ผ่อนปรน 4 มาตรา พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยสาระสำคัญของคำสั่งนี้คือ ให้มาตรา 101, 102, 119 และ 122  ของ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 นอกจากนี้ ให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเร่งดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 เช่นกันในคำสั่งนี้ยังระบุห้ามพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับสินบนหรือกระทำการโดยมิชอบต่อแรงงานต่างด้าว และใให้กระทรวงแรงงานเร่งแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแรงงานต่างด้าวเพื่อเสนอ ครม.ภายใน 120 วัน

Click to access 21.PDF

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s