ประกาศอุทยานฯ เรื่อง ห้ามกระทำการใดๆอันเป็นการก่อกวน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทำอันตรายกับสัตว์ต่างๆทุกชนิดในอุทยานแห่งชาติ

ด้วยในปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานทั้งทางบกและทางทะเลแล้วได้กระทำการอันเป็นการรบกวน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทำอันตรายกับสัตว์ต่างๆ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่5 จึงส่งหนังสือยังสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เพื่อประชาสัมพันธ์ยังสมาชิกทราบ โดยหากฝ่าฝืนจะมีความผิดและต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Click to access Act_2504.pdf

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s