ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาฯ

ด้วยคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) ปรำจำปีการศึกษา 2560-2561 โดยคณะฯได้จัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัย 100% และ 50% เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน จำนวน 11 ทุน (รายละเอียดตามแนบ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)
ดาวน์โหลด http://www.fht.psu.ac.th/fht/index.php/th/news-2/45-mba/news-events/449-great-news
– ใบสมัครสำหรับทุนผู้ช่วยวิจัย 50%
– ใบสมัครสำหรับทุนผู้ช่วยวิจัย 100%
สนใจติดต่อ
คุณทันญารัตณ์ 076-276820 หรือ 095-0837965
คุณวันธิดา 081-537-7798,076-276-821, wanthida31@gmail.com
คุณพิชัย 076-276-822, pichai.ja@phuket.psu.ac.th

main_newsประกาศทุน 50เอกสารขอรับทุน 50 เอกสารขอรับทุน 100

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s