ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

ประกาศสรรหาบุคคลฯ
เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

————————–

ด้วย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ได้ครบวาระลง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตพื้นที่ 11 จึงมอบหมายให้สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ประกาศให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ได้สมัครเข้าเป็นผู้รับการสรรหา ภายในวันที่ 1-8 มีนาคม 2560 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีความสามารถด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่
2. มีความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3. เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของสมาคมที่เป็นสมาชิกสามัญ ของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4. ไม่ได้เป็นประธานหรือรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยววจังหวัดกระบี่ต่อเนื่องมา 2 สมัยแล้ว ในคราวหมดวาระที่ผ่านมา

สามารถยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครที่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
เลขที่ 289/22 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในวันและเวลาราชการ เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
1. หนังสือแจ้งความจำนงเข้ารับการสรรหาเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
2. ประวัติผู้แจ้งความจำนงเข้ารับการสรรหาฯ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้แจ้งความจำนงเข้ารับการสรรหาฯ
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายวัฒน เริงสมุทร)
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%ab

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s