ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ

วันนี้ (27 มิถุนายน 55) เวลา 15.30 น. นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และ นายวัฒน เริงสมุทร เลขาธิการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมต้อนรับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่.

นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ .ได้เดินทางมา ประชุมร่วมและรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและความต้องการด้านการคมนาคม ทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมาน แสงสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่. นายวัฒน เริงสมุทร เลขาธิการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกระบี่ที่สังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมต้อนรับและเสนอข้อมูล ปัญหาอุปสรรค

Cr. คุณไพทูรย์ ล่องเพ็ง ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดกระบี่
http://www.facebook.com/toon.paitoon

25560627-211436.jpg 25560627-211412.jpg  25560627-211257.jpg 25560627-211308.jpg25560627-211358.jpg 25560627-211424.jpg25560627-211351.jpg25560627-211405.jpg 25560627-211240.jpg 25560627-211246.jpg25560627-211344.jpg25560627-211326.jpg25560627-211316.jpg

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s