ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล

2 กุมภาพันธ์ 2564
น.ส. ศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล
ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีประเด็นสำคัญ เช่น
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่หลังไม่พบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดด้านการท่องเที่ยว เกษตร ประมง อุตสาหกรรม ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นต้น

https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1JVTC1NKN_nBZKHLYw8pH8gWVnD74brmb

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s