ห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ มีหนังสือแจ้งเวียนการห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก ที่เป็นพื้นที่บริเวณเขตห้าม เขตจำกัด และเขตอันตราย ตามมาตรา 24 ของ พรบ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย มีบทลงโทษตาม พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 มาตรา79 โดยให้ถือปฎิบัติ

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s