ยกเลิก กรอก ‘ใบตม.6’ สำหรับคนสัญชาติไทย

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 60 พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. แถลงความพร้อมการยกเลิกบัตร ตม.6 สำหรับคนไทย

จากเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า ที่ประชุมคสช.มีมติเห็นชอบออกอำนาจตามมาตรา44แก้ปัญหาความล่าช้าในการผ่านเข้าเมืองและอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลสัญชาติไทย โดยไม่ต้องกรอกแบบรายการบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไทย (ใบ ตม.6) ทั้งนี้ รัฐบาลมั่นใจในฐานข้อมูลฐทะเบียนราษฎร์ที่หน่วยงานราชการมีข้อมูลดังกล่าวชัดเจนอยู่แล้ว จึงไม่กังวลเรื่องการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทยพล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้คนต่างด้าวยังต้องกรอกข้อมูลในใบตม. 6เช่นเดิมเพียงแต่จะมีการปรับรูปแบบ โดยลดข้อมูลบางประเภทลง ขณะเดียวกันจะเพิ่มข้อมูลบางประเภทที่ต้องกรอก ซึ่งครม.ให้ใช้ใบตม.รูปแบบเดิมจนหมดก่อน จากนั้นค่อยเปลี่ยนไปใช้ใบตม.รูปแบบใหม่สำหรับคนต่างด้าว โดย พล.ต.ท.ณัฐธร กล่าวว่า ตามคำสั่ง คสช.ที่ 42/2560 แก้ไขพ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ มาตรา 18 ให้ยกเลิกการใช้บัตร ตม.6 สำหรับคนไทย ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง สตม., การท่าอากาศยาน และสายการบินต่างๆ มีความพร้อมที่จะการดำเนินการในทันที โดยจะยกเลิกการใช้บัตร ตม.6 สำหรับคนไทย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.60 เป็นต้นไป ทั้งด่านทางบก, ด่านทางอากาศและด่านทางน้ำ ทุกด่านพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้เดินทางได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดความคับคั่งของผู้โดยสารที่รอรับการตรวจของ ตม.ได้เป็นอย่างดี ในส่วนของชาวต่างชาติ สตม. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบของ บัตรตม.6 ให้ความเหมาะสมมากขึ้น โดยจะเริ่มใช้บัตร ตม.6 แบบใหม่ เมื่อบัตร ตม.6 แบบเดิมหมดลง การยกเลิกบัตร ตม.6 สำหรับคนไทย และการปรับเปลี่ยนรูปแบบบัตร ตม.6 สำหรับชาวต่างชาติ จะทำให้การบริการผู้โดยสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

S__5701671

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s