นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่เดินทางถึงนครกวางโจว

7 กันยายน 2560 นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย นายอนันต์ เขียวจันทร์ กรรมการบริหารประชาสัมพันธ์สมาคมฯ นายณรงค์ชัย อุทานัง กรรมการบริหารดูแลฝ่ายการตลาด และนายไพศาล ทองคำ กรรมการบริหาร เดินทางถึงนครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมงาน CITIE 2017 โอกาสเดียวกันนี้คณะได้เข้าเยี่ยม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกวางโจวด้วย สำหรับ ททท. สำนักงานกว่างโจว ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 2 ของโรงแรมการ์เด้น กว่างโจว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดสำนักงาน ททท. กว่างโจวเมื่อปี 2556 เพื่อให้ดูแลพื้นที่ครอบคลุม 5 มณฑล ได้แก่ มณฑลกวางตุ้ง มณฑลไห่หนาน มณฑลฝูเจี้ยน มณฑลหูหนาน และมณฑลเจียงซี ในช่วงแรกที่เปิดสำนักงาน ใช้พื้นที่ที่บริเวณชั้น 12 ของโรงแรมการ์เด้น ต่อมา ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ชั้น 2 ของโรงแรมฯ ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินงานกว้างขวางมากขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s