เปิดโครงการลงนามความร่วมมือ-เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ

31  สิงหาคม  2560  เวลา 08.30 น. ณ ห้องอินทนิล อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

นายวัฒน  เริงสมุทร  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลงนามความร่วมมือ-เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ  และสัมภาษณ์นักเรียน  นักศึกษาเข้าฝึกงาน / ฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วมภาคี 3 ฝ่าย ระบบปกติในระดับ ปวช.  และ และระบบทวิภาคี  ในระดับปวส.และปริญญาตรี

จากความตอนหนึ่งในพิธีเปิดงาน  นายวัฒน  กล่าวขอบคุณ  ผู้บริหาร  คณะครู  และวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ที่ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพ การผลิต และพัฒนาคนที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ อันจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ครูฝึกในสถานประกอบการ ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในหน้าที่ งานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
1. ครูที่รับผิดชอบงานทวิภาคีของแผนกวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาคี
2. ครูฝึกในสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน 79 คน
3. ผู้ปกครองที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน 147 คน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s