ประชาสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งที่ 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ โดยมีสาระสำคัญขยายระยะเวลาการรายงานต่อกรมเจ้าท่าออกไปอีกจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยผู้ที่มารายงานภายในกำหนดจะได้รับยกเว้นโทษอาญาจำคุก และโทษปรับทางปกครอง ซึ่งกรมเจ้าท่าได้จัดทำข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560 แจ้งรายละเอียดและวิธีการรายงานการเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้ครอบครองสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s