ประชุมเชิงปฎิบัติการ กรอ. กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560
 
นายวิชิต ยะลา อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ กรอ. กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และเพื่อศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และทบทวนเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ณ โรงแรมป่าตองรีสอร์ท อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s