ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี”

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ลี การ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ทั่วประเทศ รวม ๕ ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี อันส่งผลให้ประเทศไทยยังคงความเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน สมาชิกที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ททท.สำนักงานกระบี่ เลขที่ ๒๙๒ ถ.มหาราช อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ หรือ e-mail: tatkrabi@tat.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดย ททท. สำนักงานกระบี่จัดรถตู้ในการเดินทางระหว่าง กระบี่-หาดใหญ่-กระบี่และสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดแนบและไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส. ฤทัยชนก ถาวรวงษ์ (ผู้ประสานงานโครงการฯ) โทร ๐๘๕-๘๘๖๓๘๘๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s