ประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะลันตาใหญ่ – เกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะลันตาใหญ่ – เกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เล่ม ๑๓๓ ตอน๑๑๒ ก วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) ประกาศใช้บังคับ มีผลให้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและพระราชบัญญัติการขุดดินถมดินใช้บังคับในท้องที่เขตผังเมืองรวมด้วย

0

Click to access 1.PDF

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s