ขอเชิญประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่1) โครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย ตำบลอ่าวนาง

ด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่1) โครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมไทรเงิน โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ จึงขอเรียนเชิญสมาชิก และผู้สนใจร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านสามารถส่งแบบตอบรับยังผู้จัดงานได้ที่ โทรสาร 02-1939152 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณอภิชาติ โตตะเคียน โทรศัพท์ 083-0591419 และ 081-9079678

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s