เชิญร่วมกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ

ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรม Road Show เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ ภายใต้กิจกรรม “คลินิกเอสเอ็มอีสัฐจรตามแนวประชารัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับกองทุนและกระทรวงอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ให้มีมูลค่าสูง ตามนโยบายThailand4.0 รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยงานกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ จึงขอเรียนเชิญสมาชิก ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถส่งแบบตอบรับกลับยัง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ที่ E-mail : moi_krabi@industry.go.th หรือโทรสารหมายเลข 075-620060 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s