กิจกรรม ส่งเสริมการขาย Table Top Sale จังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดอุดรธานี

ที่สกท 035/2560

17 มิถุนายน 2560

เรื่อง เชิญร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการขาย Table Top Sale จังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดอุดรธานี

เรียน  ผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม และที่พักในเขตจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการ 2. แบบตอบรับ

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่  กำหนดจัดงานส่งเสริมการขาย กระบี่-เชียงใหม่-อุดรธานี ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 โดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ได้รับโควต้าเพื่อรับสมาชิกสมาคมฯร่วมกิจกรรมจำนวน 10 สถานประกอบการ สถานประกอบการละ 1 หรือ 2 คน โดยมีค่าใช้จ่าย 5,000 บาท ต่อสถานประกอบการ (ราคานี้รวม Functions งาน Networking Dinner ที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.อุดรธานี – ห้องพักคู่ 1 ห้อง รวมอาหารเช้า ต่อ สถานประกอบการ ที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.อุดรธานี และรถรับ – ส่งสนามบิน – โรงแรม ที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.อุดรธานี (รถรับ-ส่งเฉพาะผู้ที่เดินทางพร้อมคณะในเที่ยวบินตามกำหนดการเท่านั้น) ผู้เดินทางดูเเลค่าตั๋วเครื่องบินเอง

ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถส่งแบบตอบรับ ได้ที่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โทรสาร 075-623955 หรือ E-mail : krabihoteltourism@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s