ประชาสัมพันธ์สัมมนา เรื่อง “การค้า เสรีกับ E-commerce”

ด้วย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “การค้า
เสรีกับ E-commerce” เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าได้รับทราบถึง Trend ของ E-commerce ในโลกการค้าเสรีในปัจจุบันและอนาคตที่เป็นช่องทางการตลาดแนวใหม่ และนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจของตนเอง รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์กับวิทยากร โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ผู้ประกอบการ OTOP SMEs ผู้ประกอบการค้าสินค้าและบริการ

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด โทร. 0-7566-3340-1 โทรสาร. 0-7566-3339 E-mail : kb_ops@moc.go.th ( รับจำนวนจำกัดในโควตาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เพียง 15 ท่าน First-come, first-served )

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s