ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนา และสมัครเข้าร่วมตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงาน MICE

​เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนา และสมัครเข้าร่วมตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงาน MICE

เรียน สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารประชาสัมพันธ์ / 2. แบบตอบรับสัมมนา / 3. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อการรับรองครั้งแรก

ด้วย สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO กำหนดจัดงานสัมมนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุมและสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนในสถานประกอบการศูนย์ประชุม อาคารแสดง สินค้าและนิทรรศการ โรงแรม องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับการรับรองมาตรฐาน เป็นการสร้างความเชื่อถือความนิยมแก่ผู้ใช้บริการและพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ จึงขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมสัมมนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย และเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการตรวจประเมินมาตรฐาน (รายละเอียดโครงการและใบสมัครตามเอกสารที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งแบบฟอร์มใบสมัครและใบขอรับการประเมินได้ที่สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โทรศัพท์ 02-617-1727 โทรสาร 02-617-1708 หรือ E-mail: tmvs2017@masci.or.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s