พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรทราชินีนาถ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรทราชินีนาถ ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต ประกอบกับเมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดพิธีฯ ได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลฯในวันและเวลาดังกล่าว

จังหวัดกระบี่ จึงได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรทราชินีนาถ ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 250 เวลา 18.00 น. ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ จึงขอเชิญสมาชิกฯร่วมพิธีดังกล่าว รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

กำหนดการ 23 พ.ค.60

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s