เชิญร่วมสัมมนาธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน รุ่น4 และ5

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 4 ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงานโครงการสัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 4 ASEAN Entrepreneur Club IV ในความร่วมมือกับ C-asean โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้บริหารผู้ประกอบการในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน ภายใต้ประเด็น “The Greatest Halal Market in ASEAN” เน้นเจาะตลาดฮาลาลในประเทศอินโดนีเซียนและมาเลเซีย ผ่านการอบรมภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 และศึกษาดูงานกรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2560 และศึกษาดูงาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://aseanstudiescenter.nida.ac.th/aecclub

สมัครได้ที่ลิงค์ใบสมัครออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-dZcrAGOSBoNuHs1LA7clX3eBUZpnAtB17b5vsout8mllcg/viewform

hilghlightAECadjustdayV1-3

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s