อบรมพัฒนาเครือข่ายพนักงานประจำเรือหางยาวและเรือสปีดโบ๊ท ประจำปี 2560 อำเภอเกาะลันตา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานประจำเรือหางยาวและเรือ สปีดโบ๊ท เขตอำเภอเกาะลันตา ในหัวข้อ “การสร้างความประทับใจในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว”

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการอบรมพัฒนาเครือข่ายพนักงานประจำเรือหางยาวและเรือสปีดโบ๊ท ประจำปี 2560 อำเภอเกาะลันตา ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ ตลอดจนพนักงานประจำเรือหางยาวและเรือสปีดโบ๊ทในการดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในเบื้องต้น และแลกเปลี่ยนประสบการณืความรู้ความชำนาญในด้านต่างๆให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s