ประชุม สทท. ครั้งที่5/59-61

24-25  กุมภาพันธ์  2560  ณ  โรงแรมเวย์ (Way-Hotel) พัทยา  จังหวัดชลบุรี

นายวัฒน  เริงสมุทร  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 5/2559-2561 โดยมีหัวข้อการสัมมนาที่หน้าสนใจ  อาทิ 15 ปีของ สทท. โดยนายวิจิตร ณ ระนอง ทิศทางของ สทท.กับการท่องเที่ยวไทย  โดย  นายกงกฤช  หัรัญกิจ  แนวทางพัฒนาองค์การ และบุคคลากร สทท. โดยนายอิทธิฤทธิ์  กิ่งเล็ก  บทบาทของภาครัฐ  และภาคเอกชนกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  โดย  นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และสัมมนา  Work Shop  แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว สทท.s__19972124

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s