ท่องเที่ยวคลองพอถาก ยวนสาวสามัคคี เขาพนม กระบี่ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ใจสีเขียว

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล่องแก่งคลองพอถาก ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่16 กันยายน 2559

โดย คุณวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.

นายอภิชัย อรัญญิก ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล่องแก่งคลองพอถากและชุมชนวัฒนธรรมตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ที่สะพานยวนสาวสามัคคี หมู่ที่ 6 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ร่วมกับเอกชน, ประชาชนในพื้นที่จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีนายบุญภาศ ซื่อตรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ให้การต้อนรับ

พร้อมกับร่วมเสวนากับ นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวใหม่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เห็นความสำคัญการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่มีธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผลทางการเกษตร ลำคลองเหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวผจญภัยเชิงนิเวศน์ และวิถีชีวิตคนในชุมชน จึงจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวคลองพอถาก ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นให้กับประชาชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อหลวง เป็นฐานการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ก้าวไปสู่มาตรฐานในระดับจังหวัดกระบี่ต่อไป

โดยมีกิจกรรมเด่นเช่น การท่องเที่ยวล่องแก่งและร่องแพจากท่าวัดภูมิบรรพตไปยังฝ้ายน้ำล้นสะพานยวนสาวสามัคคี ระยะทาง 500 เมตร การล่องแก่งกินผลไม้พื้นบ้านเช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด รังสาด รองกอง เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวตำบลเขาดิน การรำกลองยาวสมัยเก่าและสมัยประยุกต์ การรำมโนราห์ ชมการตีเหล็กทำมีด มีพร้า ขวาน ดาบ กริชชนิดต่างๆ และสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนแบบดังเดิม ลิ้มรสกับอาหารพื้นบ้านและขนมพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อ

#เพลินมีเดีย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s