สำรวจความต้องการ ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

148

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ขอความร่วมมือมายังสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ในการสำรวจความต้องการ ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ของสมาชิกสมาคมฯและผู้ที่สนใจ

สมาคมฯจึงเรียนมายังท่าน เพื่อขอความร่วมมือกรอกขอ้มูลส่วนตัวและทำเครื่องหมายลงในช่องที่กำหนดในแบบสำรวจ (ตามลิงค์ที่ปรากฎ) http://goo.gl/weuxqd

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s