ประชาสัมพันธ์ โครงการนำร่อง SMART KRABI

จากที่ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ดำเนินโครงการ “ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” ให้เกิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร สร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับการแข่งขัน พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างยังยืน โดยกำหนดจัดกิจกรรม โครงการนำร่อง SMART KRABI ขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. วันที่ 30 มิถุนายน- 2 กรกฎาคม 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Digi-Camp” สร้างบุคลากรด้านดิจิทัลคอนเทนท์ในท้องถิ่น เพื่อช่วยประยุกต์และต่อยอดในธุรกิจการท่องเที่ยว สร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับการแข่งขัน พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 “SMART KRABI Seminar” สัมมนายกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้แนวคิด “SMART KRABI” โดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้มากประสบการณ์ที่จะมาให้แนวคิด ความรู้ และร่วมอัพเดตเทคโนโลยีไปพร้อมๆกัน พร้อมทั้งจัดกิจกรรม “e-tourism Exhibition ” เป็นการจัดแสดงทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พบกับผู้ประกอบการไอทีไทย พร้อมกับซอฟต์แวร์ ที่จะมายกระดับและเสริมศักยภาพให้กับธุรกิจของท่าน
3. วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 “ e-Marketing Training” กิจกรรมอบรม สัมมนา – อบรมเชิงปฏิบัติการ การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือดิจิตอล สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ เพิ่มยอดขายทางธุรกิจ
4. วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 “Business Matching” กิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ เพื่อหาหน่วยร่วมพันธมิตร ขยายโอกาสทางธุรกิจ

จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีดีดังกล่าว  สำหรับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม  โดยสามารถสมัครออนไลน์ และสำรองที่นั่งได้ที่ http://www.swpark.or.th/smartkrabi/

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรมและข้อปฎิบัติ ปรากฏรายละเอียดใน Website ดังกล่าว ทั้งนี้คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลที่สมัครร่วมกิจกรรม

Untitled-1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s