กิจกรรม “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” กระบี่

สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กำหนดจัดกิจกรรมการเชื่องโยงเครือข่ายธุรกิจ ค้าส่งค้าปลีก ครั้งที่ 3

ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ปี 2557

โดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมการค้าส่ง –ปลีกไทย ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศ

 

โดยมีรายละเอียดการจัดงานดังนี้

ชื่องาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม”

1 . สถานที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เบญจมินทร์ (บิ๊กเบญ)
จ้ดกิจกรรม วันที่ 1-12 พฤษภาคม 2557

2. บริษัท มาร์เธอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มาร์เธอร์)
จัดกิจกรรม วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2557

ซึ่งจะมีสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายชนิดที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายมากมาย

dbd

One thought on “กิจกรรม “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” กระบี่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s