เชิญร่วมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายด้านมาตรฐาน การท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

3

ด้วย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาเป็นที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยกฎหมาย กฎระเบียบ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทยประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียน+3 (สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น)ซึ่งจะต้องจัดสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักถึงเกณฑ์มาตรฐานร่างพระราชบัญญัติด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทย  จัดสัมมนาในวันที่ 2ธันวาคม 56 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องกนกรูม ชั้น  โรงแรมโวค รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกระบี่  (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการสัมมนาดังกล่าวเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโดยตรง  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่  จึงขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่สนใจร่วมสัมมนา  โดยท่านสามารถส่งแบบตอบรับ ที่ E-mail: miaoyin_jeed89@yahoo.com :  Fax : 038-39-0005   หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  นางสาวศิริลักษณ์บุญ  พร้อมรักษา ( 086 838-3770) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

กำหนดการ

แบบตอบรับการเข้าร่วม จ.กระบี่

หนังสือเชิญร่วมประชุม (ท่องเที่ยว)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s