Smart Krabi Smart Tourism

 

 

 

iPad  Smart Krabi Smart Tourism 

ความผูกพันธ์กับการใช้ Technology ในปัจจุบัน นับวันจะแนบแน่นขึ้นเรื่อยๆ จนแทบจะแยกกันไม่ออกหรือขาดกันไม่ได้ในชีวิตประจำวัน กอร์ปกับการพัฒนา Technology และ software ใหม่ๆ ที่ออกมาสนองตอบความต้องการ เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานมากขึ้น และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นไปอีก จึงได้มีการพัฒนา Application ต่างๆ เพื่อที่สามารถใช้งานใน Smart phone ผู้ใช้งานจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วตลอดจนสามารถสั่งซื่อสินค้าและบริการได้ด้วยความรวดเร็วทันใจ

จึงไม่ไช่เรื่องแปลกที่ปัจจุบันการนำเอาเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย มาใช้ในเชิงธุรกิจกันมากยิ่งขึ้น ทั้งการตลาด การประชาสัมพันธ์ ธุรกิจการเงิน รวมทั้งภาคธุรกิจการท่องเที่ยวhotel-642x367

 

จังหวัดกระบี่เป็นหนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวกลุ่มอันดามัน ที่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศชื่นชอบ หลงใหลในทรัพยากรการท่องเที่ยวเที่ยวสวยงาม ความน่ารักของผู้คน ความสะดวกในการเข้าถึง ความพร้อมของภาคการบริการต่างๆ ความปลอดภัยในชึวิตและทรัพย์สิน จึงไม่ใช่เรื่องยากในการต่อยอดเอาความสวยงามของธรรมชาติและความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บวกกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิด Smart Krabi Smart Tourism

นั่นหมายถึง การนำเอาความทันสมัยมาใช้งานให้เกิดประโยชน์กับการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ทั้งในเรื่องการตลาด การประชาสัมพันธ์ ร่วมทั้งการให้บริการที่มีความสะดวกสบาย ซึ่งปัจจุบันมีผู้พัฒนาคิดค้น Software และพัฒนาเป็น Application ที่สามารถใช้งานใน Ipad gI_0_hotelServiceProiPadImageเพื่อใช้งานในโรงแรม ซึ่งลูกค้าสามารถ สั่งอาหาร เลือกสถานที่ทานอาหาร สปา จองโปรแกรมท่องเที่ยว หรือสั่งบริการอื่นๆ โดยเห็นภาพ ราคา และกำหนดเวลาใช้บริการ ของรายการที่สั่งได้ด้วยความสะดวกจากเตียงนอนในห้องพัก

ในอนาคตอันใกล้จึงน่าจะพัฒนาใช้ QR Code ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่ออธิบายรายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยว โดยการทำรายละเอียดคำบรรยายแหล่งท่องเที่ยวในจุดต่างๆ และจัดทำเป็น QR Code ไปติดไว้ เมื่อนักท่องเที่ยวไปในแหล่งท่องเที่ยวก็สามารถใช้ Smart phone ซึ่งจะมี Application QR Reader อยู่แล้วไป Scan QR Code ในจุดที่สนใจ ก็จะทำให้สามารถอ่านข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ได้ โดยไม่ต้องใช้มัคคุเทศก์มาอธิบาย iPad-Hotel

กอร์ปกับการให้บริการ Free WiFi ในแหล่งท่องเที่ยวของกระทรวง ICT และ TOT การพัฒนาระบบ 3G และ 4G ในอนาคต ตลอดจนการพัฒนา Software Free เพื่อใช้ในแผนกต่างๆ ของโรงแรม และบริษัทนำเที่ยว โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม SMEs และถือเป็นโชคดีของชาวกระบี่อีกอย่างหนึ่งที่ SIPA (Software Industry Promotion Agency) หรือสำนักงานส่งเสริมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ได้เลือกจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนาและใช้ Software ที่เรียกว่า Smart Tourism ฉะนั้นความเป็นเมืองท่องเที่ยว Smart Krabi Smart Tourism จึงอยู่แค่เอื้อม ที่เหลืออยู่ที่ชาวกระบี่จะเป็นผู้เลือกทางเดินของตัวเองอย่างไร…???

อิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก
20 มิถุนายน 2013906875-ipad

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s