ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดกระบี่

วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30-16.00 น. นายเอกวิทย์ ภิญโญธรรมโนทัย นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุม ปกาสัย ศาลากลางจังหวัดกระบี่

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัดกระบี่ ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม-11 มิถุนายน 2556 ได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรวมทั้งสิ้น 1,226 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 277.09 ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย พบผู้ป่วยเพศหญิง 620 ราย เพศชาย 606 ราย กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี อัตราป่วยต่อประชารแสนคนเท่ากับ 750.6 ราย อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 641 ราย อัตราที่มีคนป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด ได้แก่ คลองท่อม รองลงมาอำเภอเมือง อำเภอเขาพนม อำเภอเกาะลันตา อำเภอปลายพระยา อำเภอเหนือคลอง และอำเภออ่าวลึก โดยจังหวัดกระบี่ มีอัตราป่วยเป็นอันดับ 2 ของประเทศ
(Cr.กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดกระบี่ )

การรณรงค์ “รวมพลังเร่งรัดการกำ จัดลูกน้ำ” เพื่อลดการป่วยให้ได้มากที่สุดโดยการกำจัดลูกน้ำยุงลายในช่วงนาทีทอง (Gold Period) ในลักษณะ Big Cleaning Week ด้วยมาตรการ 5 ป. 1 ข.
1. ปิด_ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลายลงไปวางไข่
2. เปลี่ยน_เปลี่ยนน้ำ ในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้า ที่จะกลายเป็นยุง
3. ปล่อย _ปล่อยปลากินลูกน้า ในภาชนะใส่น้า ถาวร
4. ปรับ_ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่ง สะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
5. ปฏิบัติ_ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย และลงมือทำทันที
(1 ข) คือ ขัดล้างไข่ยุงลายที่อาจติดอยู่กับ ภาชนะต่างๆที่ใส่น้า เช่น อ่างปลา โอ่งน้า อ่างอาบน้า
ภายใต้แนวคิด “คุณนะทำ ”คือ “บ้านใคร บ้านคนนั้น เราต้องทำเอง”

Big Cleaning Week
ครั้งที่1 วันที่ 10 – 17 มีนาคม 2556
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 – 27 เมษายน 2556
ครั้งที่3 วันที่ 10 – 17 พฤษภาคม 2556
ครั้งที่ 4 วันที่ 10 – 17 มิถุนายน 2556

25560620-161423.jpg

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s