การประกาศรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2556

“…การทำความดี และการเป็นคนดีของสังคมนั้น นับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อทิศทางการพัฒนาของประเทศ การจะทำความดีและเป็นคนดีนั้น มิได้จำเพาะเจาะจงว่าบุคคลนั้นจะมีชาติกำเนิด หรือ มีตำแหน่งและสถานะใดในสังคม ไทยทุกคนในทุกองค์ประกอบของสังคมต่างสามารถทำความดีและเป็นคนดีได้ด้วยกันทั้งสิ้น สำคัญยิ่งก็คือทุกคนในสังคม ควรช่วยกันส่งเสริมและให้กำลังใจคนดีและการทำความดี เพราะผลแห่งความดีนั้นล้วนก่อประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งสิ้น…”

ข้อความส่วนหนึ่งจากการประกาศรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ ห้องคอนเวนชั่นส์ฮอลล์ ชั้น2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ โดยมี ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ เป็นประธานในพิธี

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ขอแสดงความยินดีกับ คุณอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ที่ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2556 สาขา บริหารการท่องเที่ยว มา ณ โอกาสนี้

25560615-145454.jpg

25560615-145513.jpg

25560615-145506.jpg

25560615-145523.jpg

25560615-145532.jpg

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s