ประชาสัมพันธ์โครงการ เรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

ประชาสัมพันธ์โครงการ เรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
กรมควบคุมมลพิษเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและให้เกิดความเคยชินในการคัดแยกขยะมูลฝอยและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาส โดยรับบริจาคอะลูมิเนียมทุกชนิด สามารถบริจาคอะลูมิเนียมได้ที่
1. กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16
2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 76 จังหวัด
3. จุดรับบริจาคที่เป็นเครือข่ายของโครงการ
4. สามารถบริจาคผ่านทางไปรษณีย์ โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับขนส่งอะลูมิเนียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงทำความสะอาดและบรรจุกล่อง ขนาดไม่เกิน 24x40x17 เซนติเมตร ชั่งน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม ส่งถึง “โครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400”

สำหรับจังหวัดกระบี่ ผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาค สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ถนนคงคา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ (ซอยข้างห้องสมุดประชาชน) หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075-622787 ในเวลาราชการ

25560611-200302.jpg

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s