ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่  8  มิถุนายน 56  ที่โรงแรมพีช ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ นายเอกวิทย์  ภิญโญธรรมโนทัย  นายกสมาคมโรงแรม จ.กระบี่ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน  โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด  สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีทางการเกษตร เพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ สร้างความเข้มแข็งให้เกิดในระบบอินทรีย์ของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ ภายในงานมีการบรรยายการให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ พิธีมอบรางวัล โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ ชนะเลิศดีเด่น ประจำปี 56 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพ 44 จ.กระบี่ กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดสารเคมีทางการเกษตรดีเด่น ชนะเลิศปี 56 ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านเขานาง จ.ชุมพร และกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์รูปภาพรูปภาพรูปภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s