เชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาและเจรจาธุรกิจซอฟต์แวร์ด้านการท่องเที่ยวประจำปี 2556

ด้วยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Tourism Roadshow 2013 เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม สมาคมธุรกิจบริการ สมาคมการท่องเที่ยว และหน่วยงานต่างๆ ในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ตระหนักการใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาด AEC พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการตลาดภายในประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรและกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และส่งเสริมให้เกิดการซื้อขาย รวมทั้งขยายเครือข่ายทางการตลาดในส่วนภูมิภาค

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อร่วมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย พร้อมเยี่ยมชมส่วนแสดงซอฟต์แวร์ทางด้านท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ด้านท่องเที่ยวชั้นนำของไทย ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมกันนี้ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณผานิตย์ สิทธิดำรงค์ คุณศิริรัตน์ จีระพิวัฒน์ โทรศัพท์ 075-623944 โทรสาร 075-623955 อีเมล์ info@tourismkrabi.org

25560606-141013.jpg

25560606-141022.jpg

25560606-141028.jpg

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s