ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริการที่ประทับใจ (Service Mind)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริการที่ประทับใจ (Service Mind)

ด้วย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ มีกำหนดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ พัฒนาความรู้ การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) สาขาการบริการที่ประทับใจ (Service Mind) ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 56 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ อบรมโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ โทรสาร 075-611626 ได้ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 56 (รับจำนวนจำกัด ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

*** มีอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม***

***ให้ผู้ร่วมอบรมนำสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุดมาด้วยในวันอบรม***

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 7562 3781-2 ต่อ 115,124 คุณกิติมา ศิริประธาน หรือ คุณสุริยนต์ ไร่ขาว***

25560606-164836.jpg

25560606-164859.jpg

25560606-164851.jpg

25560606-164906.jpg

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s